vimeo youtube

Turský poklad

Koncem roku 2015 byl nedaleko Prahy v katastru obce Tursko uskutečněn unikátní nález jednoho z nejvýznamnějších pokladů únětické kultury. Celkem se jednalo o více než 130 předmětů a jejich zlomků. Stáří nálezů vyrobených z bronzu, mědi i zlata se datuje na počátek druhého tisíciletí před naším letopočtem.

Časosběrný dokument o restaurování nálezu ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy byl představen na filmovém festivalu MUSAIonFilm, kde získal zvláštní uznání za "Profesionální prezentacei restaurování archeologického nálezu" a druhé místo v přehlídce Gloria Musaealis.

Film finančně podpořilo město Roztoky u Prahy

Dokončení projektu
2018

Novinky

17.04.2020
Připravili jsme dokumentární film o kostele sv. Mořice v Olomouci
23.04.2017
Projekce filmů PamátkyDnes spojena s besedou pro veřejnost bude 27.4.2017 v 15:30 na adrese
Pevnost poznání 17. listopadu 939/7, 779 00 Olomouc
12.10.2016
Další projekce filmu Jano Koehler si objednala kina na Moravě.
Facebook Vimeo YouTube
© 2018 cine4net, s.r.o.   |   created by eline.cz   |   design by visualbitch.cz