vimeo youtube

Mariánský sloup, Uničov [EN]

Uničovský barokní sloup s vrcholovou sochou Panny Marie Immaculaty je významným sochařským dílem, které bylo pro své památkové hodnoty zapsáno v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek České republiky. Autorství sochařské výzdoby sloupu je připisováno několika sochařům, z nichž jmenujeme především Severina Tischlera a Jiřího Antonína Heinze. 
Mariánský sloup v Uničově byl postaven jako projev vděku města za odvrácení nebezpečí od Husitů (1424), Hunů (1463) a následných morových ran (1709, 1715). Podnět k výstavbě  Mariánského sloupu v Uničově dalo „Bratrstvo Panny Marie a sv. Jana Nepomuckého“. V roce 1727 zřídil uničovský děkan František Ludvík Panenka na postavení sloupu odkaz 150 zlatých; k položení základního kamene sloupu došlo až na podzim roku 1729, kdy byl představeným bratrstva Ondřej Antonín Richter, který ve sbírce F. L. Panenky pokračoval a návrh , podle něhož měl být sloup zrealizován, patrně objednal u Václava Rendera, olomouckého sochaře . 
Uničovský děkan Ondřej Antonín Richter je v našem dokumentárním filmu průvodcem. Ozřejmuje divákovi důvody, které k postavení sloupu vedly, vypráví o těžkostech, které průběh realizace stavby sloupu provázely, hovoří o osobnostech, s nimiž v rámci výstavby sloupu spolupracoval…..
Smlouva na sochařské práce byla uzavřena až 13. listopadu roku 1735. Je pravděpodobné, že dodavatelem sochařské výzdoby celého sloupu měl být původně Jiří Antonín Heinz , tehdy uničovský měšťan a sochař. Heinz však v roce 1734 vážně onemocněl  a Ondřej Antonín Richter se rozhodl oslovit Severina Tischlera, sochaře z Moravské Třebové. Uzavřel s ním v roce 1735 výše zmíněnou smlouvu, v níž konkretizoval dílo, které má Tischler pro uničovský sloup vytvořit . Na sochařské výzdobě sloupu se podíleli rovněž Tischlerovi dílenští spolupracovníci – František Josef Seitel a Ignác Winkler. Autorem sochařské výzdoby sloupu je rovněž Jiří Antonín Heinz, jehož autorství je doloženo signaturou, do dnešní doby čitelnou na oblačné základně vrcholové sochy Panny Marie Immaculaty.  
Sloup byl vysvěcen 11. září 1743 uničovským rodákem, infulovaným prelátem a proboštem šternberského augustiniánského kláštera, páterem Janem Josefem Glätzlem. 
 

Text připravila Mgr. Iva Orálková - odborný garant projektu PamátkyDnes
 

 čti více...

Dokončení projektu
2014

Novinky

17.04.2020
Připravili jsme dokumentární film o kostele sv. Mořice v Olomouci
23.04.2017
Projekce filmů PamátkyDnes spojena s besedou pro veřejnost bude 27.4.2017 v 15:30 na adrese
Pevnost poznání 17. listopadu 939/7, 779 00 Olomouc
12.10.2016
Další projekce filmu Jano Koehler si objednala kina na Moravě.
Facebook Vimeo YouTube
© 2018 cine4net, s.r.o.   |   created by eline.cz   |   design by visualbitch.cz