vimeo youtube

Sloup Nejsvětější Trojice, díl I.

Čestný sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci je unikátním sochařským dílem, jedním z nejvýznamnějších barokních památek sochařského umění ve střední Evropě. Pro své mimořádné památkové hodnoty byl zařazen mezi památky světového dědictví UNESCO; je Národní kulturní památkou České republiky. Byl realizován v letech 1716 – 1754 a koncipován jako monumentální oslava Stvořitele a jeho díla, triumf katolické církve a symbol křesťanské víry. Na jeho realizaci se podílela celá řada význačných umělců, z nichž jmenujme především Václava Rendera, Filipa Sattlera či Ondřeje Zahnera.

 

Osobnost, která diváka provází I. částí dokumentárního filmu o trojičním sloupu v Olomouci, je výjimečná osvícená osobnost barokní Olomouce - kamenický mistr a císařský privilegovaný architekt Václav Render - autor myšlenky vytvořit v Olomouci takový sloup, který „nebude mít co do výšky a krásy obdoby v žádném jiném městě“.

 
 
 

Pečeť a podpis Václava Rendera, SOkA Olomouc, Archiv města Olomouce, Zlomky registratur, inv. č. 408, karton 13

 

Kdo vznik filmu podporuje:

   


 

 

 

Tvorba filmových dokumentů je časově a finančně náročná, pomozte i Vy.

 

Kontakt: production(zav)cine4net.eu
Dokončení projektu
2017
Související
Díl II.
Snímky z projektu

Novinky

17.04.2020
Připravili jsme dokumentární film o kostele sv. Mořice v Olomouci
23.04.2017
Projekce filmů PamátkyDnes spojena s besedou pro veřejnost bude 27.4.2017 v 15:30 na adrese
Pevnost poznání 17. listopadu 939/7, 779 00 Olomouc
12.10.2016
Další projekce filmu Jano Koehler si objednala kina na Moravě.
Facebook Vimeo YouTube
© 2018 cine4net, s.r.o.   |   created by eline.cz   |   design by visualbitch.cz